00152230 2020

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та кваліфіковану ел.печатку P7S або інформацію в машиночитальному форматі XML файл та кваліфіковану ел.печатку XML.P7S

 00152230 4 2020

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та кваліфіковану ел.печатку PDF.P7S або інформацію в машиночитальному форматі XML файл та кваліфіковану ел.печатку XML.P7S

 00152230 3 2020

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та кваліфіковану ел.печатку PDF.P7S або інформацію в машиночитальному форматі XML файл та кваліфіковану ел.печатку XML.P7S

00152230 2 2020

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та кваліфіковану ел.печатку PDF.P7S або інформацію в машиночитальному форматі XML файл та кваліфіковану ел.печатку XML.P7S

00152230 1 2020

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та ел.печатку P7S