ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

31.07.2018 року відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 25.07.2018 року.

Станом на 25.07.2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість акцій Товариства складає 13 121 008 (тринадцять мільйонів сто двадцять одна тисяча вісім) штук простих іменних акцій.

Станом на 25.07.2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 12 932 665 (дванадцять мільйонів дев’ятсот тридцять дві тисячі шістсот шістдесят п’ять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
Місцезнаходження товариства:
78400, Україна, м. Надвірна, Івано-Франківської області, вул. Майданська, буд. 5.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (надалі ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" або Товариство) повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства 2018

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
Місцезнаходження товариства:
78400, Україна, м. Надвірна, Івано-Франківської області, вул. Майданська, буд. 5.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (надалі ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" або Товариство) повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.