Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та кваліфіковану ел.печатку P7S або інформацію в машиночитальному форматі XML файл та кваліфіковану ел.печатку XML.P7S

Повідомлення про несвоєчасне розкриття регулярної річної інформації емітента за 2019 рік

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та ел.печатку P7S

 

 

00152230 4 2019

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та ел.печатку P7S

00152230 3 2019

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та ел.печатку P7S

00152230 2 2019 page 001

 

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та ел.печатку P7S