Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00152230
4. Місцезнаходження
78400, м.Надвiрна, Майданська. 5
5. Міжміський код, телефон та факс
0342 501830 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" 12.04.2016 року

Шановні акціонери!

12 квітня 2016 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

У відповідності до вимог ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" та керуючись п. 9.1.42. Статуту ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" повідомляємо Васпро підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", 00152230Івано-Франківська , Надвiрнянський, 78400, м. Надвiрна, Майданська. 5 0342 501830,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію nnpz.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТзОВ "Аудит-сервiс IНК", 13659226
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)  
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00152230
4. Місцезнаходження
78400, м.Надвiрна, Майданська. 5
5. Міжміський код, телефон та факс
0342 501830 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бензини автомобільні неетильовані: А-80,А-92,А-95.
Добрі антидетонаційні властивості, відсутність водорозчинних кислот і лугів, механічних домішок і води. Хімічна стабільність, вміст сірки та фракційний склад відповідають діючим стандартам.

Дизельне паливо: Л-0,20-40, Л-0,50-40, 3-0,20(-25), 3-0,50-(-25).
Цетанове число, фракційний склад та температура спалаху відповідають діючим стандартам.

Вакуумний газойль - сировина для каталітичного крекінгу.

Паливо пічне побутове.
Висока теплота згорання (калорійність), відсутність важких фракцій і механічних домішок, низький вміст золи.

Мазути паливні: М-40, М-100.
Висока теплота згорання, за вмістом сірки -малосірчисті і сірчисті малов'язкі. Низький вміст механічних домішок і золи.

Гас освітлювальний ГО-20.
За всіма показниками відповідає встановленим вимогам.

Кокси нафтові: КС-8, КС-5, КС-О, КС-сумарний.
Високоякісні продукти з низьким вмістом летких речовин, золи, сірки.

Газ вуглеводневий скраплений для комунально-побутового споживання СПБТ.
Якість відповідає діючому стандарту.