ze 1kv 2019Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та ел.печатку P7S