za pov 23 05 2019

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та ел.печатку P7S