za 29042019Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та ел.печатку P7S