zm kal pl 2020

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та ел.печатку P7S