Надрукувати

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та кваліфіковану ел.печатку P7S або інформацію в машиночитальному форматі XML файл та кваліфіковану ел.печатку XML.P7S