Надрукувати

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

31.07.2018 року відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 25.07.2018 року.

Станом на 25.07.2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість акцій Товариства складає 13 121 008 (тринадцять мільйонів сто двадцять одна тисяча вісім) штук простих іменних акцій.

Станом на 25.07.2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 12 932 665 (дванадцять мільйонів дев’ятсот тридцять дві тисячі шістсот шістдесят п’ять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.