Надрукувати

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" 12.04.2016 року

Шановні акціонери!

12 квітня 2016 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

У відповідності до вимог ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" та керуючись п. 9.1.42. Статуту ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" повідомляємо Васпро підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

По першому питанню порядку денного:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів"

1.1.            Для  роз'яснення   щодо  порядку  голосування,  проведення  підрахунку голосів  під час  голосувань,  оформлення   результатів   голосувань  з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

1.2.            Затвердити умови договору № 15 від 25.02.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 12.04.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" та ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

1.3.            Обрати з числа працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії – Ющенко Світлана Олександрівна;

- член лічильної комісії – Іваненко Олександр Петрович;

- член лічильної комісії – Дорошенко Євген Сергійович.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "За"

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 12.04.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).

По другому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів"

2.1.         Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

-        надати виступаючим по питанням порядку денного - до 15 хв.;

-        відвести на обговорення питань порядку денного - до 15 хв.;

-        на виступи, довідки - до 10 хв.;

-        голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;

-        заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

-        голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

-        в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

-        прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;

-        у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

-        фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "За"

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По третьому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

3.1.         Затвердити звіт Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році.

3.2.         Роботу Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "За"

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

4.1.         Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про результати діяльності в 2015 році.

4.2.         Роботу Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "За"

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По п'ятому питанню порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

5.1.         Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

5.2.         Роботу Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "За"

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.                                    

(Протокол № 4 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По шостому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік"

6.1.         Затвердити баланс ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" станом на 31.12.2015 р., Звіт про фінансові результати за 2015 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, Звіт про власний капітал за 2015 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "За"

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.                  

(Протокол № 5 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По сьомому питанню порядку денного:

"Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році"

7.1.         Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 99 713,092 тис. грн.

7.2.         Розподіл прибутку за 2015 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

7.3.         Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

7.4.         Доручити Правлінню Товариства на плановому засіданні розробити заходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2015 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "За"

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 6 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По восьмому питанню порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік"

8.1.         Основні напрями діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" на 2016 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "За"

9 320 938

Голосів

100 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 7 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"